Strzałka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WŁOCŁAWKU

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych

 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych na serwisie You Tube i osadzonych w stronie

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków

 • Brak możliwości czytania treści w kontraście

 • Brak możliwości zmiany koloru na tonacje szarości

 • Brak części alternatywnych tekstów

 • Strona nie posiada mapy i wyszukiwarki

 • Po powiększeniu strony do 200% nie widać całości strony

 • Strona nie jest przystosowana do korzystania na smartfonach i tabletach w orientacji pion/poziom

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Galeria będzie dążyć do stanu, w którym strona internetowa będzie zgodna z WCAG 2.11.


PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-20.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na tej stronie internetowej wszystkie elementy są dostępne za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Zgłoś to do Tomasza Kamińskiego, mailowo - lub telefonicznie - 54 411 21 20

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.


OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie publikowane w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) materiały są dostępne (techniczną dostępność zapewnia właściciel danych platform społecznościowych). W szczególności dotyczy to zapewnienia treści alternatywnych (tekstów alternatywnych, napisów, tłumaczeń etc.) dla publikowanych zdjęć, grafik i multimediów.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Galerii Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek

Galeria Sztuki Współczesnej jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnością motoryczną.

 

 • Główne wejście do pomieszczeń GSW zlokalizowane jest od strony ul. Miedzianej i znajduje się na poziomie parteru. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, wyłożona kostką brukową. Wejście do budynku z poziomu chodnika jest utrudnione dla osób z problemami w poruszaniu się, a zwłaszcza dla osób na wózkach. Wymaga pokonania trzech stopni. (1-10 cm, 2 – 16 cm, 3 - 10 cm ). Przy stopniach brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 • Hol i sale wystawowe są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakteryzują je wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Komunikacja pozioma odbywa się wygodnie i bezpiecznie. Sposób umieszczenia eksponatów umożliwia swobodne poznanie ich przez osoby na wózkach.

 • Do pracowni plastycznej znajdującej się w poziomie piwnic ( minus 1) dostęp jest utrudniony.

 • Komunikacja pionowa do pracowni odbywa się schodami zabiegowymi, stanowiącymi barierę dla osób poruszających się na wózkach.

 • W budynku nie ma windy ani schodowej windy platformowej dla wózków.

 


INFORMACJE DODATKOWE 

Przy wejściu głównym do Galerii Sztuki Współczesnej znajduje się recepcja i szatnia. Jej pracownicy służą pomocą i udzielają wszelkich niezbędnych informacji zwiedzającym.
Do GSW umożliwia się wstęp osobom z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej, który ułatwia tej osobie aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

MIEJSCA PARKINGOWE 

 

Przed GSW (po drugiej stronie ulicy, naprzeciw wejścia) znajduje się publiczne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd od ul. Królewieckiej.

 

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2023 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.