Strzałka

Ekologiczny konkurs na formę pn. „INSTALACJE” na temat: ”ZIEMIA”.


Ekologiczny konkurs na formę pn. „INSTALACJE” na temat: ”ZIEMIA”.

Po raz piąty Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zorganizowała konkurs na formę przestrzenną pn.: "INSTALACJE". Tematem tegorocznego konkursu była ZIEMIA.

Uczestnicy poprzez formę plastyczną spróbowali oddać charakter i właściwości ziemi oraz jej znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego. Ekologiczny charakter konkursu, może skłonić młodych twórców do przedstawiania zagrożeń związanych z wykorzystaniem ziemi. Tworzenie instalacji ułatwia młodzieży świadomy odbiór sztuki współczesnej i stwarza możliwość aktywnego udziału w kulturze.

Do konkursu zgłosiło siedem szkół:
- I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
- II Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
- III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku
- Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
- Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku
- Zespół Szkół Katolickich we Włocławku
- Gimnazjum nr 3 we Włocławku

Spotkanie konkursowe miało miejsce 28 maja w godzinach 10.00 - 13.30 na skwerze im. Lecha i Marii Kaczyńskich. 


P R O T O K Ó Ł
POSIEDZENIA JURY EKOLOGICZNEGO KONKURSU NA FORMĘ PRZESTRZENNĄ
pn. „INSTALACJE” temat: ZIEMIA 2015r.

Dnia 28 maja br. Galeria zorganizowała Ekologiczny Konkurs na Formę Przestrzenną pn. „Instalacje ” temat: ZIEMIA. W konkursie uczestniczyło 7 trzyosobowych reprezentacji szkół ponadpodstawowych.

Instalacje uczestników oceniało jury w składzie:
Krytyk sztuki Jerzy Brukwicki – przewodnicząca jury
Artysta plastyk Magdalena Bezat-Majeranowska – członek jury
Artysta plastyk Mariusz Konczlski – członek jury
Jury przyznało nagrody dla szkół oraz nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie.

I nagrodę otrzymał Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku
reprezentacja w składzie:
- Martyna Piotrowska
- Małgorzata Sieradzka
- Dawid Błaszczyk

II nagrodę otrzymało III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku,
reprezentacja w składzie:
- Dominika Mielczarek
- Karolina Rosiak
- Inga Banaszkiewicz

III nagrodę otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku we Włocławku I Liceum im. Ziemi Kujawskiej
reprezentacja w składzie:
- Kacper Brzeziński
- Kasper Piórkowski
- Radosław Szmajda

 Jury przyznało wyróżnienie dla Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
reprezentacja w składzie:
- Monika Mroczkowska
- Aleksandra Piotrowska
- Klaudia Szepska

NAGRODY SFINANSOWANE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2020 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.