Strzałka

„INSTALACJE” temat: ZIARNO - wyniki konkursu

P R O T O K Ó Ł
POSIEDZENIA JURY
EKOLOGICZNEGO KONKURSU NA FORMĘ PRZESTRZENNĄ
pn. „INSTALACJE” temat: ZIARNO 2017r.

Dnia 30 maja br. Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zorganizowała Ekologiczny Konkurs na Formę Przestrzenną pn. „Instalacje ” temat: ZIARNO.

Do konkursu zgłosiło się sześć szkół. Instalacje uczestników oceniało jury w składzie:

1. Artysta plastyk Janusz Bisaga – przewodniczący jury
2. Artysta plastyk Jerzy Jabczyński– członek jury
3. Artysta plastyk Krzysztof Walczewski – członek jury

Jury przyznało nagrody dla szkół oraz nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie.

I NAGRODĘ otrzymał Zespół Szkół Katolickich we Włocławku, reprezentacja w składzie:
- Maja Ostrowska
- Alicja Gralak
- Aleksandra Arkuszewska

II NAGRODĘ otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, reprezentacja w składzie:
- Tadeusz Berkowski
- Julia Rewasiewicz
- Sonia Spisak

III NAGRODĘ otrzymał Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku, w składzie:
- Dominika Lersz
- Natalia Skalska
- Patryk Kunkel


Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2020 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.