Strzałka

"Alfabet włocławski" w Pile

27 października - otwarcie wystawy "Alfabet włocławski" w Biurze Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Wystawa zorganizowana przez włocławską Galerię Sztuki Współczesnej w pilskim BWA. W wystawie biorą udział zaproszeni twórcy - przedstawiciele kilku pokoleń artystów:

MAGDALENA BEZAT
ANTONI BISAGA
LETOSŁAWA CHARASZKIEWICZ
WIESŁAW DEMBSKI
ANDRZEJ FRONCZAK
JERZY JABCZYŃSKI
MARIUSZ KONCZALSKI
IWONA KRUSZCZYŃSKA
TOMASZ LEWIŃSKI
PAWEŁ NOWAK
BARBARA PAKULSKA
JANINA TWARDY
KRZYSZTOF WALCZEWSKI
KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
ADAM ZAPORA

Wystawa - zorganizowana przez włocławską Galerię Sztuki Współczesnej w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile - daje, pierwszą od dawna, możliwość zetknięcia się z pracami artystów z terenu dawnego województwa włocławskiego poza jego granicami. Spotykają się na niej zaproszeni twórcy - przedstawiciele kilku pokoleń.
Nie stworzyli oni jednorodnego środowiska artystycznego, dlatego możemy zobaczyć prace różnorodne pod względem tematycznym i formalnym. Mimo że oscylują one wokół głównych dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby i tkaniny artystycznej, a tematami są m.in. pejzaże i portrety, to jednak sposób ujęcia treści oraz forma zabierają nas za każdym razem w inną podróż.

Tytuł wystawy - Alfabet włocławski - nie jest przypadkowy. Alfabet to zbiór różnych liter, z których każda ma inny kształt, inny dźwięk - czyli indywidualną formę. Tak jest też z artystami - stanowią oni indywidualne byty, których prace odzwierciedlają odrębność każdego z nich. Zestawiając jednak te prace razem, tak jak litery, możemy uzyskać nową jakość.
Wystawione dzieła to najbardziej aktualne realizacje autorów, które pokazują ich twórcze zainteresowania i poszukiwania. Zwiedzający wystawę może tym samym uczestniczyć w konfrontacji różnorakich postaw, wyobrażeń i wrażliwości.
Tematem najczęściej podejmowanym w zaprezentowanych pracach jest pejzaż, dla którego inspiracją jest obserwowana natura. Widzowie mają możliwość zobaczenia zarówno nastrojowych, realistycznych akwarel tworzonych w plenerze przez Krzysztofa Walczewskiego, jak i pejzaży Tomasza Lewińskiego, na motywach zaczerpniętych ze świata, w które artysta wprowadza elementy abstrakcji geometrycznej. Andrzej Fronczak ukazuje industrialny i jednocześnie fantastyczny obraz miasta osadzony w skalistym krajobrazie. Magdalena Bezat prezentuje abstrakcyjny pejzaż, odzwierciedlający zmianę zachodzącą w jej malarstwie - forma sprawia wrażenie drobniejszej, choć zamaszyście oddanej, a kolorystyka jest przytłumiona. Oglądając malarstwo Krzysztofa Wiśniewskiego, odbędziemy natomiast metafizyczną podróż - w iluzjonistycznie oddanej rzeczywistości doświadczymy klimatu niezwykłości i magii. Pejzaż pojawia się również w obrazach Wiesława Dembskiego. Z jednej strony widzimy uproszczone kształty i dodatkowe struktury w powierzchni obrazu, a z drugiej - wyobrażenia bardzo drobiazgowe i dekoracyjne w formie. Kontakt z naturą jest także natchnieniem dla Letosławy Charaszkiewicz. Zaczerpnięte z przyrody kształty - przetworzone przez wyobraźnię artystki - tworzą miękkie, organiczne formy, układające się w abstrakcyjne wyobrażenia. W twórczości Janiny Twardy możemy zobaczyć działanie natury i jej dynamikę. Ograniczona kolorystyka i linia - zasługa medium jakim jest ołówek - wydobywają siłę przyrody.
Na wystawie, obok pejzażu, pojawia się i inna tematyka. W kręgu zainteresowań Iwony Kruszczyńskiej jest postać ludzka, której zdeformowany kształt, oddany zamaszyście, wydobywa ekspresyjność wyobrażenia. Mariusz Konczalski podejmuje różne tematy, które obrazuje poprzez mniejsze formy o intensywnej kolorystyce. Jego zgeometryzowane domki i postaci nawiązują klimatem do świata dziecięcego, świata bajek. Tematykę religijną reprezentuje natomiast malarstwo Adama Zapory. Odznacza się ono regularną formą, przypominającą witraż. Na wystawie jest również obecna abstrakcja geometryczna. Precyzyjne formy, kompozycja ograniczona do kilku elementów, zastosowana technika reliefowa charakteryzują prace Pawła Nowaka.
Wystawa daje także sposobność do poznania innych dziedzin sztuki, którymi zajmują się włocławscy artyści. Ceramiczna rzeźba Antoniego Bisagi operuje czytelną, prostą formą, pozbawioną dekoracji, w której zamknięta jest bogata symbolika. Jerzy Jabczyński pokazuje mikroinstalację (mały obiekt z pogranicza rzeźby i wyrobu jubilerskiego), łączącą w sobie organiczność materiału i geometryczność formy. Natomiast Barbara Pakulska prezentuje tkaninę artystyczną. Tym razem możemy obejrzeć przestrzenną pracę, wykonaną z lubianych przez artystkę naturalnych materiałów, podkreślających precyzję wykonania.

Patrząc na zgromadzone dzieła, możemy zrozumieć, co znaczy słowo różnorodność. Każdy z artystów kreuje bowiem swój niepowtarzalny styl, często diametralnie różny od innych. Wystawa Alfabet włocławski z jednej strony jest więc konfrontacją różnych artystycznych postaw, z drugiej zaś to prawdziwy elementarz dla wszystkich, którzy chcą poznać dzieła artystów tworzących na terenie byłego województwa włocławskiego.

Monika WudarskaZdjęcia, dzięki uprzejmości Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
Autor zdjęć: Janusz Argasiński

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2023 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.