Strzałka

O nas

W czerwcu 1976 roku Zarządzeniem Wojewody Włocławskiego powołano do życia Biuro Wystaw Artystycznych Salon Sztuki Współczesnej. BWA mieściło się w wyremontowanej świetlicy Zakładów Mechanicznych URSUS przy ul. Kościuszki 2. Pierwszą wystawę otwarto w lipcu 1977 roku. Docelowo zadaniom wystawienniczym miał służyć pałac Müshama sąsiadujący ze świetlicą. Jednak te zamierzenia nie zostały zrealizowane.
Po 14 latach działalności w 1990 roku oddano do użytku nowy lokal o powierzchni wystawienniczej 220m kw. przy ulicy Miedzianej 2/4. Uroczyste przekazanie siedziby połączone z otwarciem wystawy odbyło się 3 maja 1990 roku. W 1993 roku nazwa instytucji została zmieniona na Państwową Galerię Sztuki Współczesnej, a w 1996 roku na Galerię Sztuki Współczesnej. W 1999 roku część przestrzeni magazynowej udało się zaadaptować na cele wystawiennicze. Tak powstał „Salon Młodych” - dziś „Mały Salon” - sala ekspozycyjna o powierzchni 50 mkw.
Galeria Sztuki Współczesnej jest samorządową instytucją kultury Miasta Włocławka.
Zajmuje się prezentacją i promocją współczesnej, profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych i edukacją kulturalną. Każdego roku Galeria realizuje ok. 20. wystaw, prezentujących różnorodne postawy, formy i zjawiska artystyczne obecne w sztuce współczesnej
oraz organizuje wiele zdarzeń artystycznych i edukacyjnych. We włocławskiej Galerii swoją twórczość prezentowali znakomici polscy artyści, m.in.: Zdzisław Beksiński, Bronisław Chromy, Marian Czapla, Jerzy Duda-Gracz, Edward Hartwig, Władysław Hasior, Stanisław Kulon, Franciszek Maśluszczak, Jerzy Nowosielski, Stanisław Rodziński, Jan Sawka, Andrzej Strumiłło, Józef Wilkoń, Zdzisław Witwicki, Barbara Zbrożyna, Gustaw Zemła.
Szczególnie ważnym przedsięwzięciem wystawienniczym jest TRIENNALE PLASTYKI WŁOCŁAWSKIEJ – pokaz o charakterze konkursu artystycznej twórczości profesjonalnych plastyków z regionu. Triennale to platforma spotkań artystów różnych dziedzin, technik, postaw.
Galeria realizuje także różne formy działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: lekcje na ekspozycjach, prelekcje i projekcje filmów o sztuce, warsztaty twórcze, konkursy, plenerowe akcje i zabawy plastyczne, spotkania z artystami.
W Galerii istnieje pracownia plastyczna, w której prowadzone są odpłatne zajęcia: nauka rysunku i malarstwa.
Ważne inicjatywy edukacyjne to: Konkurs Malarski dla Dzieci i Młodzieży, Turniej Wiedzy o Sztuce pn. „PODRÓŻE PLASTYCZNE” - dla uczniów szkół podstawowych, Konkurs na Formę Przestrzenną pn. „INSTALACJE” - plenerowa zabawa dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
Galeria realizuje także - we współpracy z Urzędem Miasta we Włocławku – projekt plastycznych warsztatów profilaktyczno-twórczych pt. „Sztuka zamiast …” oraz plenerowe imprezy DNI WŁOCŁAWKA i BULWAR SZTUKI.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się prowadzone od wielu lat rodzinne warsztaty twórcze.
Galeria posiada kolekcję dzieł sztuki, którą tworzą prace włocławskich artystów plastyków oraz artystów spoza Włocławka prezentowanych w Galerii. Prace pochodzą z darów, zakupów, plenerów i konkursów.
Galeria wydaje zaproszenia, foldery i katalogi, promujące wystawy i przedsięwzięcia edukacyjne.


Pracownicy Galerii
Krystyna Kotula - p.o. Dyrektora
Sylwia Gołębiowska - główna księgowa
Małgorzata Jabłońska - starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, instruktor oświatowy
Aleksandra Pawłowska - realizator wystaw
Tomasz Kamiński - starszy specjalista w zakresie działalności podstawowej, plastyk
Monika Piekarska - specjalista ds. administracyjno-finansowych
Grzegorz Matejski - specjalista ds. technicznych
Teresa Koperska - kwalifikowany opiekun ekspozycji, bileterka 
Marlena Deptulska - kwalifikowany opiekun ekspozycji, bileterka

Galeria czynna:

od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
w niedziele od 10.00 do 14.00

Bilety wstępu: 
- bilet normalny - 4 zł
- bilet ulgowy - 2 zł
- środa - wstęp wolny
- bilet grupowy (powyżej 15 osób) - 20 zł
- Karta Dużej Rodziny - 1.00 zł/os

Bilet na rodzinne warsztaty twórcze - 25 zł / rodzina
Bilet grupowy na warsztaty - 40 zł
Pracownia rysunku i malarstwa - 60 zł / miesiącOSOBY UCZESTNICZĄCE W WERNISAŻU WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY DOKUMENTACJI DZIAŁAŃ GALERII

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2023 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.