Strzałka

Lucyna Grzesik urodziła się 29 czerwca 1928 roku we Włocławku.

Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w roku 1953 otrzymała dyplom
z tytułem artysty grafika (specjalizacja liternictwo).

Przez ponad 30 lat (do roku 1986) pracowała w Biurze Planowania Przestrzennego we Włocławku,
w zespole z architektami, m. In. Aliną Dejryng, Stanisławem Dejryngiem i Stanisławem Osterloffem.

W latach 1958 - 1968 była również kierownikiem Ogniska Plastycznego przy ul. Słowackiego
(w gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej), gdzie wspólnie z Marią Brodzińską i Aleksandrą Domanowską
prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Przyjaźniła się z Heleną Królikowską, Heleną Kuczyńską i Jadwigą Sypniewską.

Była członkiem pierwszej Grupy Kujawskiej, a następnie Oddziału ZPAP we Włocławku, w którego
skład wchodzili między innymi Leon Płoszay, Jan Stępień, Antoni Bisaga, Letosława Charaszkiewicz.

W latach 1968 - 1973 pracowała ponadto jako nauczyciel zajęć plastycznych w Liceum Ziemi Kujawskiej
we Włocławku.

Swoje prace artystyczne w zakresie monotypii i linorytu prezentowała na wystawach zbiorowych
w Galerii Sztuki Współczesnej oraz Muzeum we Włocławku.

      
                                   Zagroda w Zalesiu, linoryt, 1982                                                                    Klasztorny Chrystus, linoryt, 2006

Zmarła 22 sierpnia 2021 roku we Włocławku.
Łukasz Wodyński - Urodził się w 1985 r. w Bydgoszczy. W 1999 r. rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na kierunku grafika. Po pięciu latach obronił dyplom w pracowni Franciszka Otto. Od 2005 r. kontynuował kształcenie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - kierunek malarstwo sztalugowe ze specjalnością malarstwo w architekturze. W 2010 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni prof. Piotra Klugowskiego. W 2011 r. współtworzył w Toruniu Fundację Rozwoju i Aktywności Twórczej "Les Artes" ( 01.01.2011 - 01.09.2011 Członek Zarządu), w której prowadził warsztaty z technik rysunkowych i malarskich. Współpracuje także z Łukasz Wodyński - Urodził się w 1985 r. w Bydgoszczy. W 1999 r. rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na kierunku grafika. Po pięciu latach obronił dyplom w pracowni Franciszka Otto. Od 2005 r. kontynuował kształcenie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - kierunek malarstwo sztalugowe ze specjalnością malarstwo w architekturze. W 2010 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni prof. Piotra Klugowskiego. W 2011 r. współtworzył w Toruniu Fundację Rozwoju i Aktywności Twórczej "Les Artes" ( 01.01.2011 - 01.09.2011 Członek Zarządu), w której prowadził warsztaty z technik rysunkowych i malarskich. Współpracuje także z różnymi artystami, ilustrując wydawnictwa, tworząc wideo oraz projekty dźwiękowo - wizualne na żywo
Twórczość Łukasza Wodyńskiego skupia się wokół tematu człowieka i związanego z nim głębokiego podłoża egzystencjalnego. Oprócz klasycznych technik wizualnych - jak rysunek i malarstwo - artysta używa wszelkiego rodzaju technik nowych mediów, jak instalacja, dźwięk, grafika i fotografia cyfrowa oraz wideo. Realizuje także projekty Live Acts (stanowiące syntezę teatru, performance oraz sztuk wizualnych, wykorzystując do tego własne ciało). Pomimo ekspresyjnej formy, nawiązującej do nurtu nowej figuracji czy akcjonizmu wiedeńskiego, artysta czerpie także z języka klasycznej sztuki, stosując min. techniki wielowarstwowego malarstwa.

Nagrody:
- dyplom z wyróżnieniem w dyscyplinie Sztuki Piękne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2010
- II nagroda w ogólnopolskim konkursie "WARIACJE NA TEMAT TWÓRCZOŚCI PIOTRA
POTWOROWSKIEGO"/ Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER Częstochowa 2003

Wystawy indywidualne:
- TOTAL CHAOS: IMPERIUM UPADA / GALERIA DWORZEC ZACHODNI Toruń 2019
- EXZYSTENCJE / GALERIA A Starogard Gdański 2013
- HUMAN LIGHT / HALA POMP Toruń 2010 / CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Toruń 2011
- MONUMENTY / GALERIA MAŁA Grudziądz 2009
- Wystawa rysunku / TEATR Grudziądz 2009

Wystawy zbiorowe:
- WODYŃSCY / GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Włocławek 2020
- TERRE D'EAU ET LUMIERE / METRO: AURA LIEU A Paryż 2017 / ANAGMA GALLERY Valencia 2018
- IV OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RYSUNKU / GALERIA SZTUKI WOZOWNIA Toruń 2010
- III KONKURS MALARSKI ZADRA / GALERIA ZADRA Warszawa 2010
- IV SAMSUNG ART MASTER / CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI Warszawa 2007

LIVE ACT:
- MANIFESTACJE / GALERIA NETFIRE Bydgoszcz 2013
- J'M - ŻYWA INSTALACJA / CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Toruń 2013 / z udziałem X. Bayle, muzyka B. Raatz & T. Sanford
- La Terra Rossa/ HALA HERKULES Bydgoszcz 2012
- performance w ramach projektu ZAMEK DŹWIĘKU / ZAMEK GOLUB Golub-Dobrzyń 2011
- TEATR RYSOWANIA AKT III / CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Toruń 2011 / z udziałem X. Bayle, J. Pijarowski, muzyka B. Raatz
- TEATR RYSOWANIA AKT II / CENTRUM KULTURY Zakrzewo 2011 / z udziałem X. Bayle, J. Pijarowski
- TEATR RYSOWANIA AKT I / GALERIA LES ARTES Toruń 2011 / z udziałem X. Bayle, J. Pijarowski
Łukasz Wodyński - "FIGURATIVE ART"

Łukasz Wodyński - "MANIFESTATIONS" - performance 2013
Manifestations 
Łukasz Wodyński - "POST ANTROPO POETRY" - Audiobook


strona autorska http://wodynski.com.plM A L A R S T W O


 

TOTAL CHAOS obraz i instalacja dźwiękowa


J'm - części instalacji 2 X 230 cm x 200 cm 2012 (photo by RG MEDIA 2012)
EXZYSTENCJE
40 cm x 35 cm, 45 cm x 40 cm 2011z cyklu Fizyka zagrożenia
90 x 110 cm 2019
z cyklu MONUMENTY
110 x 89 x 2 cm 2009
z cyklu HUMAN LIGHT
200 x 120 cm 2010

                                                                                                                              
R Y S U N E K 


                                                     

Damned
węgiel na papierze 52 x 72 cm (z oprawą), 2016

    
Silence
węgiel na papierze, lakier 60,5 x 58 cm
(z oprawą), 2015
Human Light
węgiel, pastel na papierze, lakier, 2010

 Jan Wodyński – Urodził się w Jaśle na Podkarpaciu w 1903 roku. Od dziecka wykazywał zainteresowanie rysunkiem i malarstwem. W arkana sztuki wprowadzali go – najpierw Apolinary Kotowicz, a następnie Stanisław Szczepański – artyści pracujący w Jaśle jako pedagodzy. Po zdaniu matury w 1922 roku Jan postanowił studiować na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, co udało mu się dopiero rok później. Tam trafił do pracowni prof. Wojciecha Weissa oraz prof. Felicjana Kowarskiego, zajmującego się malarstwem dekoracyjnym i ściennym, co ukierunkowało jego działania artystyczne na kolejne lata. Wodyński pracował przy renowacji zamku królewskiego na Wawelu, po studiach natomiast w Lublinie w kamieniczkach na Rynku, które uległy zniszczeniu w czasie wojny. Pracował także przy renowacjach lub projektowaniu polichromii w kościołach, m. in. w Piotrowicach koło Tuchowa. Po zakończeniu wojny zmienił nieco profil działalności
, projektując elewacje, m. in. Domu Kultury w Skarżysku Kamiennej. Jednocześnie Jan Wodyński prowadził działalność pedagogiczną, najpierw w Krakowie, a później w Warszawie, dokąd przeprowadził się w ślad za swoim profesorem Felicjanem Kowarskim. Jego poświęcenie dla rozwoju szkolnictwa artystycznego jest widoczne w inicjatywach takich jak współorganizacja Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach i Toruniu, a następnie w Gdańsku, w których także wykładał. W swojej karierze naukowej dostąpił także objęcia funkcji rektora i dziekana na Wydziale Malarstwa w Sopocie w latach 50-tych, a w 1962 roku został profesorem na ASP w Warszawie. Wszystkie te działania naukowe nie przeszkadzały mu w braniu czynnego udziału w życiu Związku Polskich Artystów Plastyków. Zawodową aktywność zakończył dopiero w 1972 roku, gdy w wieku 69 lat przeszedł na emeryturę. Wówczas skupił się wyłącznie na malarstwie w swojej pracowni na ulicy Karowej w Warszawie.

Pierwszą wystawę Wodyński zorganizował już podczas studiów wspólnie z kolegą, w rodzinnym Jaśle w Sali Rady Powiatowej. Od początku lat 30-tych uczestniczył w wystawach zbiorowych organizowanych przez Instytut Propagandy Sztuki i Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków. Jego wystawy indywidualne gościły w takich miastach jak Łódź, Wrocław, Poznań czy Rzeszów, ale także w Nowym Jorku, Pradze czy Tokio. Choć zwiedzał świat, największym jego marzeniem było powrócić do rodzinnego Jasła i zamieszkać w domu z widokiem na miasto, czego ostatecznie nie udało mu się dokonać. Zmarł w 1988 roku. Był artystą-obserwatorem, czerpał z natury, doświadczeń swoich profesorów, a także francuskiego impresjonizmu. Jednak baczna obserwacja nigdy nie oznaczała naśladownictwa. Jan Wodyński szukał własnej artystycznej drogi, badając zależności kolorystyczne, eksploatując możliwości wykorzystania poszczególnych motywów. Eliminował elementy zbędne, by uwidocznić to, co jego zdaniem miało fundamentalne znaczenie – kontur, szczegół, linia - oprawione w kolor. Wszystkie wysiłki były skoncentrowane na wyrażeniu „osobistego stosunku artysty do natury”. Jan Wodyński  - "ZAPISANE KOLOREM"


Fragment Jasła, olej na tekturze, 24x 35cm, 1932
Fragment Jasła
olej na tekturze, 24x 35 cm, 1932
Włocławek, akwarela, 47x57cm, 1950
Włocławek 
akwarela, 47x57 cm, 1950
Widok na Włocławek „Bartkowi na imieniny”, 43x51cm, 1956
Prządki krośnieńskie
olej na płótnie, 55x61 cm, 1969

Prządki krośnieńskie, olej na płótnie, 55x61cm, 1969
Prządki krośnieńskie
olej na płótnie, 55x61cm, 1969

Pejzaż z autobusem, olej na płótnie, 60x73cm, 1971
Pejzaż z autobusem
olej na płótnie, 60x73 cm, 1971
Stara chałupa, olej na płótnie, 46x55 cm
Stara chałupa
olej na płótnie, 46x55 cmKłótnia, technika mieszana, 43x60cm
Kłótnia
technika mieszana, 43x60 cm
Domy, technika mieszana, 45x44 cm
Domy
technika mieszana, 45x44 cm
Cyrk, technika mieszana, 70x95 cm, 1979
Cyrk
mieszana, 70x95 cm, 1979
Kolędnicy słowaccy, technika mieszana, 61x69cm, 1970
Kolędnicy słowaccy
technika mieszana, 61x69 cm, 1970
Autoportret, olej na płótnie, 73x60cm, 1978
Autoportret
olej na płótnie, 73x60 cm, 1978
Kobieta w niebieskiej sukni, technika mieszana, 70x50cm
Kobieta w niebieskiej sukni technika mieszana, 70x50cm
Akt na tle okna, akwarele, 100x70 cm, 1952
Akt na tle okna
akwarele, 100x70 cm, 195


 

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2022 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.