Strzałka

Wydarzenia

„Sztuka zamiast...” - Sztuka budowania

„Sztuka zamiast...” - plastyczne warsztaty profilaktyczno - twórcze dla dzieci i młodzieży z Włocławka.
Celem projektu jest edukacja oraz kształtowanie pożądanych postaw przez twórcze działania i sztukę.
Zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .
Warsztaty zakładają tworzenie sytuacji umożliwiających - poprzez działania twórcze -  poznawanie  własnych trudności i własnych zasobów.
W roku 2018 tematem przedsięwzięcia jest „Sztuka budowania”. Dwugodzinne zajęcia mają formę pracy w ok. 20 - osobowych grupach. 
Projekt będzie realizowany do 20 listopada.

Projekt obejmuje:
- spotkania ze specjalistą w dziedzinie profilaktyki uzależnień
- wprowadzenie podstawowych informacji o architekturze
- projektowanie konstrukcji architektonicznych, tworzenie makiet, z zastosowaniem różnych materiałów

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2019 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.