Strzałka

Wydarzenia

„Zdrów jak ryba. Zdrów jak rydz.”

Plastyczne warsztaty profilaktyczno - twórcze dla dzieci i młodzieży pt. „Zdrów jak ryba. Zdrów jak rydz.”. Warsztaty stanowią jedną z form profilaktyki zachowań ryzykownych prowadzących do uzależnień.

Projekt wakacyjnych warsztatów  kierujemy do uczestników półkolonii organizowanych przez instytucje kulturalne i oświatowe z terenu Włocławka. Warsztaty zakładają działania pobudzające refleksję o zachowaniach szkodzących zdrowiu oraz działania propagujące zdrowy styl życia. Zadaniem twórczym uczestników będzie ilustrowanie - przy użyciu różnych technik - wybranych przysłów i powiedzeń o zdrowiu.

Warsztaty realizowane od 24 czerwca do 5 lipca 2019r.

Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
 

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2020 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.