Strzałka

Wydarzenia

Alfabet sztuki - Sztuka w mieście

13 października 2020
godzina 17.30

Wykład z prezentacją Jerzego Brukwickiego
- krytyka sztuki, dziennikarza, kuratora
wystaw, wieloletniego szefa warszawskiej Galerii Krytyków POKAZ w Warszawie.

Sztuka w przestrzeni miasta służyć ma publicznemu dobru. Jej funkcje są różnorodne.
Kształtują ją konteksty urbanistyczne i estetyczne, możliwości finansowe inwestorów,
potrzeby mieszkańców. Pojawia się na terenach osiedli mieszkaniowych i kompleksów
handlowo-biurowych, przed budynkami użyteczności publicznej, w parkach, na placach
i skwerach, stacjach metra i lotniskach. Coraz częściej przejawy twórczości malarskiej
pojawiają się na ścianach budynków, płotach. To niezmiernie modne ostatnio murale,
ale i szablony, graffiti. Wyróżnia je szybki, czytelny przekaz, bazujący na kontestowaniu
tradycyjnych wartości i współczesnego stylu życia. Sztuka, która nas otacza na co dzień
stała się tłem naszego życia, stanowi jego interpretację i komentarz.

Wstęp wolny.
Ilość miejsc ograniczona.
Informacje: tel. 54 411 21 20

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2020 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.