Strzałka

WODYŃSCY - malarstwo / rysunek / audio / video

30 kwietnia - 31 maja 2020                          W Y S T A W A   W I R T U A L N AWystawa stawia pytania o więzy jakie łączą artystów wywodząch się z rodu Wodyńskich. Mówi się o artystycznych korzeniach różnych twórców, ale czy można mówić o artystycznych genach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie? Czy artystyczna rodzina to kwestia wykształcenia, środowiska, w którym się dorasta, czy może genów? 

Prezentacja i poznanie artystycznych dokonań dwójki artystów z dwóch różnych pokoleń: Jana i Łukasza pokazuje co ich łączy, a co dzieli. Ten dialog międzypokoleniowy jest dialogiem dwójki artystów pochodzących z dwóch innych już światów biorąc pod uwagę tempo i ogrom zmian otaczającej nas rzeczywistości. Ta wystawa to opowieść o poszukiwaniu własnych korzeni, genezy siebie jako artysty i próba znalezienia odpowiedzi na pytanie skąd to pragnienie wyrażania się za pomocą sztuki?  


Dwa światy, dwa pokolenia, inna sztuka, inne poszukiwania, inny sposób wyrażania. Jan, choć nowatorski w swoich czasach, dziś nikogo nie szokuje, zdaje się nie wychodzić poza kanony. Łukasz, choć pracuje też olejem, sięga chętnie po inne, nowe formy wyrazu, które są mu może nawet bliższe.  

Czy oprócz więzów krwi można mówić też o relacji pedagog – uczeń? Czy w pracach Łukasza odnajdziemy Jana? Na te pytania możemy odpowiedzieć jedynie stając twarzą w twarz z pracami obu artystów. 

 
Barbara Czajka 
historyk sztuki 
J A N   W O D Y Ń S K I
Ł U K A S Z   W O D Y Ń S K I

Pozostałe

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

H O N O R U J E M Y
aidia multimedia agencja interaktywna
Galeria Sztuki Współczesnej na facebook
© 2022 Galeria Sztuki Współczesnej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, informujemy, że nasza strona internetowa używa plików cookie, tzw. ciasteczek. Przeczytaj więcej.