Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Galeria Sztuki Współczesnej we WłocławkuArchiwum wystawWitold Warzywoda, DRUKI Z KAMIENIA litografia

Witold Warzywoda Druki z kamienia

Witold Warzywoda NADZIEJA - litografia barwna

Witold Warzywoda profesor nadzwyczajny łódzkiej ASP. Specjalizuje się w druku płaskim, od lat zajmuje się głównie litografią barwną, która w tym przypadku jest blisko spokrewniona z malarstwem, czułą na wewnętrzną problematykę barwy i światła. „Druki z kamienia” to zdystansowane wobec tematu  komunikaty konsekwentnie realizowane jako kolejne cele warsztatowe towarzyszące plastycznemu werbalizowaniu zarówno intelektualnych, jak i estetycznych treści. W spojrzeniu  na problem stosuje różne warianty, od impresyjnego, dokumentującego, dalekiego od uogólnienia, przez realistyczne, reportażowe, po pozbawione anegdoty, metaforyzujące i uniwersalizujące treści.

Urodził się w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi. Od 2004 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Technik Litograficznych macierzystej uczelni. Uczestnik sympozjów i konferencji graficznych promujących sztukę litografii. Jest autorem, redaktorem i wydawcą (Studio WW Witold Warzywoda) licznych publikacji artystycznych i literackich. Od 20 lat jest kuratorem Galerii Amcor w Łodzi. W tym czasie zorganizował ponad 100 wystaw, prezentacji i spotkań z autorami.

Od 1979 roku prezentował prace na ponad 50 wystawach indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą.

Ważniejsze nagrody:

  • Nagroda im. Henryka Grohmana przyznana w 2012 roku przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w kategorii „Inwestor – Mecenas” opiekunowi i kuratorowi wystaw Galerii AMCOR za „niezłomność w kontynuowaniu działalności wystawienniczej i scalaniu środowisk łódzkich plastyków”.
  • Nagroda regulaminowa za oryginalną realizację litograficzną na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy (1996).
  • Nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencję Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi (1995).
  • IV nagroda fundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu za zestaw prac: Alicja, Darek, Dudek, Zabawa wstążką – na V Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego „Radom “90”, Wystawa Międzynarodowa (1990).

Od 1992 roku otrzymał 8 nagród Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za działalność: dydaktyczną, organizacyjną oraz wyjątkowe osiągnięcia artystyczne.

Prace w zbiorach: Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Cul-des-Sarts w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Ważniejsze cykle graficzne: Kalendarz (1980-83), Bałucki Rynek (1982), Cmentarz Żydowski w Łodzi (1982-86), Kamienie (1985-86), Portrety (1987), Rozmyślanie o jesieni (1991-94), Upadłe Anioły (1993-98), Obiekty, Cytaty z Biblii (2003-2023).

Honorujemy

Logo Włocławskiej Karty Dużej Rodziny

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

© 2024 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl