Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

NABÓR– Rezydencje artystyczne 2024

Zapraszamy do udziału w naborze do programu rezydencji artystycznych w Galerii Sztuki Współczesnej w 2024 roku. Założeniem programu jest umożliwianie procesu twórczego oraz wspieranie inicjatyw artystycznych i edukacyjnych wykorzystujących potencjał miasta i pozwalających na kontakt i bezpośrednie działanie społeczności lokalnej z twórcami.
Program „Rezydencje artystyczne” realizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Galeria Sztuki Współczesnej jako instytucja zajmująca się prezentacją i promocją współczesnej, profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej, upowszechnianiem sztuk wizualnych oraz edukacją kulturalną jest wykonawcą i koordynatorem projektu. Program „Rezydencje artystyczne” ma charakter ogólnopolski. Preferowane są projekty, dla których inspiracją jest kontekst Włocławka jego historia, dziedzictwo kulturowe, urbanistyka, położenie geograficzne oraz teraźniejsze problemy społeczne. Celem programu jest budowanie relacji ze społecznością lokalną, nawiązywanie nowych kontaktów, upowszechnianie kultury i sztuki, oraz prezentacja różnorodnych postaw i praktyk artystycznych. Każdy pobyt rezydencyjny zakończony jest publicznym przedstawieniem efektu pracy autora w postaci spotkania autorskiego, prezentacji, spektaklu, koncertu, wystawy.

DO KOGO KIERUJEMY PROGRAM?

Zapraszamy artystki i artystów, twórczynie i twórców, kuratorki i kuratorów, edukatorki i edukatorów z różnych dziedzin, takich jak: sztuki wizualne, choreografia, performance, taniec, muzyka, film, fotografia, słuchowiska artystyczne, literatura, architektura, urbanistyka, formy interdyscyplinarne.

TERMINY REZYDENCJI:

Proponujemy rezydencje trwające od czterech do sześciu tygodni. Czas trwania i cele rezydencji ustalane będą indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony lub skrócony.
Początek pierwszej rezydencji to 19 sierpnia – koniec drugiej rezydencji 31 grudnia 2024 r.

ZAPEWNIAMY:
 • honorarium w wysokości 3 500 zł brutto za cztery tygodnie pobytu, na podstawie umowy o dzieło,
 • budżet na realizację projektu do 6 000 zł brutto w zależności od długości pobytu i rodzaju projektu,
 • zakwaterowanie w mieszkaniu rezydencyjnym połączonym z przestrzenią do pracy o powierzchni 100 m2,
 • pokrycie kosztów zakwaterowania w mieszkaniu rezydencyjnym,
 • przestrzeń do warsztatów i spotkań z publicznością znajdującą się w miejscu zakwaterowania,
 • możliwość korzystania z przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej i/lub Centrum Kultury Browar B i/lub Teatru, Biblioteki Ważne: koordynacja terminu rezydencji z programem działania instytucji,
 • pomoc techniczną i logistyczną w realizacji projektu,
 • konsultacje z pracownikami włocławskich instytucji kultury,
 • pomoc w szukaniu informacji o lokalnych zasobach,
 • prezentację pracy – możliwe jest włączenie prezentacji w ramy lokalnych wydarzeń (do uzgodnienia na podstawie konkretnego przypadku),
 • promocję twórczości i rezultatów rezydencji,
 • współpracę ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi wspólnotami oraz środowiskiem artystycznym i kreatywnym.
ZOBOWIĄZANIA REZYDENTA:

W ramach naszego programu oczekujemy:

 • pokrycia kosztów wyżywienia i ubezpieczenia,
 • co najmniej dwóch otwartych spotkań z publicznością (forma dowolna) w trakcie realizacji projektu,
 • stworzenia i realizacji artystycznego/edukacyjnego wydarzenia finalnego.

Wybierzemy projekt, który jest najciekawszy i możliwy do realizacji w warunkach organizacyjnych i technicznych.

Pliki do pobrania

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Informacje dotyczące programu i naboru zgłoszeń:

Aleksandra Pawłowska
tel. 572 737 929
e‑mail: rezydencje@galeriasztuki.wloclawek.pl

Program „Rezydencje artystyczne” realizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Honorujemy

Logo Włocławskiej Karty Dużej Rodziny

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

© 2024 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl